Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska Jarocin logo

„Społem” Powszechna Spółdzielnia Spożywców Myślibórz

Historia spółdzielni

„Społem” Powszechna Spółdzielnia Spożywców w Myśliborzu powstała w dniu 24.08.1945 r. Zebraniu założycielskiemu przewodniczył Józef Baranowski, ówczesny urzędnik Starostwa.

Początki działalności Spółdzielni były bardzo trudne. W roku 1964 połączyliśmy się ze Spółdzielnią w Barlinku, ponieważ uznano, że na terenie jednego powiatu może istnieć tylko jedna Spółdzielnia Spożywców. W roku 1967 utworzono Wojewódzką Spółdzielnię Spożywców, a nasza Spółdzielnia stała się Oddziałem. Mimo różnych trudności rozwijaliśmy się gospodarczo i prowadziliśmy działalność społeczno-samorządową. Nie licząc Barlinka, w samym Myśliborzu prowadziliśmy średnio 25 sklepów.

Pod koniec roku 1980 odżyły tendencje do demokratyzacji struktur spółdzielczych.Na Zjeżdzie „Społem” w lipcu 1981 r – zmieniliśmy, drogą uchwał Zjazdu, nasz Oddział na Powszechną Spółdzielnię Spożywców realizującą w pełni demokratyczne cele i zadania statutowe.

Zasadniczy jednak przełom w rozwoju spółdzielczości został zapoczątkowany urynkowieniem gospodarki w sierpniu 1989 r.

Pierwsze lata budowy wolnorynkowej gospodarki w Polsce doprowadziły całą spółdzielczość do wielkiego kryzysu gospodarczego, organizacyjnego i moralnego. Także w naszej Spółdzielni, z różnych oczywiście powodów, zmniejszył się stan liczby członków do 180 osób.

Jeśli chodzi o gospodarkę, to udało się nam zahamować spadek liczby sklepów, dzięki szybkiemu dostosowaniu naszych wysiłków do warunków rynkowych.

Od roku 2008 Spółdzielnia stosuje „Kartę Klienta Społem” w każdym sklepie można zapłacić za towar kartą płatniczą.

Działania Zarządu Spółdzielni mają na celu dalszą modernizację sieci placówek i przekształcenie prawa wieczystego użytkowania nieruchomości gruntowej w prawo własności gruntu.

Mimo silnej konkurencji osiągamy dobre wyniki finansowe. Aktualnie zatrudniamy ok. 40 osób i mamy 91 członków Spółdzielni. W roku 2015 obchodziliśmy uroczystość 70-lecia Spółdzielni, a było to możliwe dzięki olbrzymiej determinacji i zaangażowaniu załogi, wsparciu członków Rady Nadzorczej.

Kontakt

„Społem” Powszechna Spółdzielnia Spożywców Myślibórz

ul. Rynek im. Jana Pawła II 10, 74-300 Myślibórz

tel. +48 95 747 58 66

fax +48 (95) 747 26 65